RU
RU

Käendaja taotlus

Liisinguvõtja

Minu andmed

Sissetulekud

Viimase 6 kuu kontoväljavõte (bdoc)

Kohustused

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige, täielik ja asjakohane ning ankeedi saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan ankeedi saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan nõusoleku Coop Pank AS-i konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtetele (nimekiri kättesaadav veebilehel www.cooppank.ee) töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.
Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta avaldab ankeedi saaja veebilehel www.cooppank.ee.