RU
RU

Krediitkaardi taotlus

Kaardi andmed

Minu andmed

Sissetulekud

Viimase 6 kuu kontoväljavõte (bdoc, asice)

Kohustused

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige, täielik ja asjakohane ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Annan Coop Pank AS-ile oma nõusoleku kontrollida ja töödelda minu andmeid Coop Pank AS-i üldtingimustes ja kliendiandmete töötlemise põhimõtetes toodud tingimustel ja eesmärkidel. Lisaks volitan Coop Pank AS-i krediidivõimelisuse analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Olen nõus, et krediidiotsuse tegemiseks taotletakse minu ning minu varasemate taotluste ja lepingutega seotud andmeid Coop Pank AS-iga samasse gruppi kuuluvatelt ettevõtetelt (nimekiri kättesaadav kodulehel www.cooppank.ee) ning et nimetatud ettevõtted edastavad andmeid taotluse saajale vastutustundliku laenamise põhimõtte täitmise eesmärgil.