RU
RU

Liisingutaotlus

Liisingusoov

Müügipakkumine/hindamisakt
Liisingu tüüp
Kasutusrent
Kapitalirent
Periood
Müüja andmed
Juriidiline isik
Eraisik
Soovin kindlustuspakkumist
JAH
EI

Ettevõtte andmed

Finantsaruanded
Taotleja esindajana kinnitan, et esitatud teave taotleja kohta on õige ning dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan õiguse taotluse saajale taotleja andmete ja minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks;
- sihtasutusele KredEx või Maaelu Edendamise Sihtasutusele käenduse või krediidiressursi taotlemiseks.
Annan õiguse Coop Pank AS konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid seoses taotlejale finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta.