RU
RU

Liisingutaotlus

Liisingusoov

Müügipakkumine/hindamisakt
Liisingu tüüp
Kasutusrent
Kapitalirent
Periood
Müüja andmed
Juriidiline isik
Eraisik
Soovin kindlustuspakkumist
JAH
EI

Minu andmed

Sissetulekud

Viimase 6 kuu kontoväljavõte (bdoc)

Kohustused

Kinnitan, et eeltoodud teave on õige ning taotluse saaja nõudel dokumentaalselt tõendatav. Volitan taotluse saajat finantsteenuse osutamise analüüsi teostamise eesmärgil nõudma ja saama minu kohta täiendavaid andmeid kolmandatelt isikutelt. Annan õiguse Coop Pank AS konsolideerimisgruppi kuuluvatele ettevõtjatele töödelda minu isikuandmeid finantsteenuse osutamisega, krediidilepingu, tagatislepingu, kindlustuslepingu ja vara (liisinguese, tagatisvara) müügilepingu sõlmimisega seonduvate toimingute tegemiseks. Annan õiguse taotluse saajale minu isikuandmete edastamiseks:
- kindlustusandjatele või -vahendajatele tagatisvara ja/või liisingueseme kindlustamiseks;
- tagatisvara ja/või liisingueseme müüjale tagatis- ja müügilepingu sõlmimisele viivate toimingute tegemiseks.
Kinnitan, et olen teadlik isikuandmete kaitse seadusest tulenevatest õigustest sh õigusest nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist ja kustutamist, saada igal ajal infot isikuandmete ja nende kasutamise eesmärgi kohta. Olen teadlik, et informatsiooni isikuandmete töötlemise kohta avaldab taotluse saaja internetilehel www.cooppank.ee.
Kinnitan, et ma ei ole riikliku taustaga isik ja olen sõlmitava lepingu suhtes tegelik kasusaaja.