EN RU
EN RU

Kaardimaksete vastuvõtmise taotlus

Kaardimaksete vastuvõtmine toimub
Kinnitan esitatud andmete õigsust. Olen teadlik, et taotluse analüüsimiseks ja otsuse tegemiseks töödeldakse minu isikuandmeid, sh tehakse päringuid erinevatesse andmekogudesse ja olen nõus, et minu kontaktandmed edastatakse Nets Denmark A/S Eesti filiaalile. Andmete töötlemine toimub vastavalt "Kliendiandmete töötlemise põhimõtetele", mis on kättesaadavad panga kodulehel.